are_thmb_fin
Are

Her skal vi se på en TV2-artikkel av i dag, og forsøke se saken fra en mer pikant synsvinkel. Artikkelen har som overskrift «38 personer døde etter fallulykker i naturen: – Fortvilende». Til å begynne med tar artikkelen opp en fallulykke som turgåeren Stein P. Aasheim (70) opplevde. Det står at Aasheim priser seg lykkelig for å ha hatt på hjelm, siden det raskt kunne gått mye verre uten. Han falt og slo seg som følge av uoppmerksomhet, og måtte deretter hentes i ambulansehelikopter… Bla-bla-bla. Selvfølgelig leit for Aasheims del, men trivielt tross alt.

Det interessante står å lese lengre ned i artikkelen, hvor det framgår at det i 2019 omkom 10 personer i fallulykker knyttet til fjellturer her til lands. Deretter gikk det fra ille til verre: 27 personer har omkommet i den norske naturen fra 2020 fram til i dag, noe som burde tilsvare cirka ett dødsfall i måneden. I det helt siste har antall dødsfall i den norske villmarka tatt seg kraftig opp, med fem omkomne bare i løpet av den siste måneden.
– Vi må alle samarbeide for å redusere fallulykkene, sier fagsjef for friluftsliv, Anne-Mari Planke, i Den Norske Turistforening (DNT) til TV 2. Planke gir uttrykk for å famle i blinde med hensyn til årsaken bak disse hyppig forekommende dødsulykkene. Hva kan ha gjort friluftsfolket så utsatt?

Det er her jeg vil ile til og spørre: Kan disse turgåerne ha tatt vaksinen mot Covid-19, ja kanskje alle boosterne også? Det er jo ikke lov å kritisere og mistenke denne katastrofe-vaksinen for noe som helst, men den er like fullt den rosa elefanten i rommet her. Vi vet nå at denne vaksinen f.eks. angriper kroppens hjerte-kar system, og spørsmålet blir om disse omkomne har opplevd blodpropp i hjerne eller annensteds, med påfølgende plutselig bortfall av bevissthet. Dette kan i så fall ha medført stygge fall med døden til følge. Jeg bare nevner det.

Ha, ha, det er vel litt «der» vi er når det kommer til vaksiner, eller hva?

Vi har tidligere hatt en lignende situasjon i forbindelse med en annen vaksine, nemlig vaksinen mot humant papillomavirus (HPV) og livmorhalskreft. Her forsøkte legemiddelindustrien å vise at folk som omkom under perioden med uttesting av vaksinen, hadde omkommet som følge av urelaterte ting, og ikke vaksine-bivirkninger. Bilulykker ble dratt fram som et eksempel på dødsårsak her. Men siden også denne vaksinen er forbundet med endring av bevissthet, kan vel folk ha omkommet som følge av å ha mistet bevisstheten under kjøring. Underforstått som en følge av vaksinen.

Mon tro hva som blir neste trekk fra det medisinske kartellet og resten av NWO-kabalen? Tenker de benytte anledningen til å demonisere friluftsliv, og påstå at det er livsfarlig å oppholde seg i naturen? Ha, ha… Det er vel ikke noen kjente grenser lengre for hvilken idioti maktpakket kommer seg unna med. Dette var noe vi fikk demonstrert da kabalen rullet ut Sirkus Korona.

Jeg bare nevner alt dette i en tid hvor det ikke er lov å mukke ovenfor de hellige vaksinene. Det er ikke grenser for hvilke virkemidler som tas i bruk for å avlede negativ oppmerksomhet vekk fra spesielt vaksinen mot Covid-19. «Også barn får hjerteinfarkt» stod å lese på kollektive transportmidler i Storbritannia. Det er direkte kvalmt å skulle være vitne til!

«Reklame» på siden av britiske kollektive transportmidler: «Også barn får hjerteinfarkt». Slik kan man dra oppmerksomheten vekk fra bivirkningene til vaksinen mot Covid-19

Vi har blitt opplært til å tro at vaksiner er trygge og effektive, men det er en grov usannhet! Menneskeheten hadde vært mye bedre tjent dersom hele det globale vaksineprogrammet ble lagt ned. Den genmodifiserende vaksinen mot Covid-19 er i særklasse den verste, og bør betraktes som et mordvåpen! For de som betviler mine ord her, vent og se til fakta ikke lengre kan feies under matta.

Til Høie, Solberg, Støre, Stoltenberg, Guldvog, Nakstad, Kjerkol og flere: Med deres sanseløse promotering av denne dødsinjeksjonen har dere begått en forbrytelse mot menneskeheten. Det vil få konsekvenser for dere når den tid kommer…!

Referanse: Artikkel hos TV2
Se også denne gode dokumentaren fra en tid da det fortsatt var mulig å ytre seg kritisk om vaksiner i media.

Vi trenger dere!

Kiri og jeg lager videoer og artikler for å opplyse og berike dere alle. Vi har gjort dette til en stor del av vårt virke i denne ekstreme tiden, og vi gjør det med glede. Vi lar alle få gratis tilgang, både på bloggen, gruppene våre på Facebook og Mewe, pluss våre videokanaler. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, blir vi veldig glade for det. Vi tar i mot frivillig donasjon via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Reklame