are_thmb_fin
Are

Dette er strengt tatt en sak fra 2020, da avisa Nationen hadde følgende overskrift: «Kua skal vekk!» Saken er likevel såpass viktig, at jeg velger å ta den med her i bloggen. Det dreier seg om Ap og Senterpartiets iver for å innføre absurde klimatiltak i Møre og Romsdal fylke. Det er nemlig planlagt at hele fylket skal være fullstendig klimanøytralt innen 2030, noe jeg sterkt mistenker springer ut fra de såkalte bærekraftsmålene i FNs Agenda 21 / 2030. Hvis denne målsetningen skal nås, vil det ikke lengre være mulig for bøndene i fylket å holde buskap. Det betyr kroken på døra for melkebøndene, noe som i sin tur betyr at landbruket i fylket vil måtte bli lagt ned. I så fall vil Norge bli enda mindre selvforsynt med mat, og det sier faktisk litt. Per i dag produserer vi nordmenn under halvparten av maten vi spiser.

Senterpartiet er klar i sitt standpunkt: Det skal spises mer grønt og mindre kjøtt i Møre og Romsdal. Problemet er at kun 3% av landet vårt er dyrkbart areal, og av dette er kun 1/3 egnet til dyrkning av korn, grønnsaker og poteter. Resten egner seg bare til dyrking av gress som dyrefôr. Hvis dyrene skulle forsvinne fra gårdene, stopper også melke- og kjøttproduksjonen. Det betyr sterkt reduserte inntekter for bøndene, og det tar lang tid å kompensere ved å legge om driften til dyrkningsbasert jordbruk. Bøndene vil gå konkurs og gårder bli lagt ned. Siden importen av mat fra utlandet nå blir forsøkt kvalt, vil dette raskt kunne medføre en situasjon hvor vi ikke lengre har tilgang på mat. Basert på det Nationen skriver, er det nettopp dette Ap og jordbrukspartiet(!) Senterpartiet legger opp til med denne politikken. De norske bøndene burde vært støttet på alle tenkelige måter av regjeringen, men det er det stikk motsatte som skjer. Norske bondegårder blir nå lagt ned i ekspressfart.

Miljøverstingen, kua!

Kua, dens kjøtt og dens produksjon av klimafiendtlige tarmgasser blir ansett for å være et globalt miljøproblem. Man må jo ha en dypt bedøvet hjerne for å tro på slikt. Tenk på alle bilmotorer her på Jorda, og alle cruiseskip, oljetankere og båter for øvrig. Tenk på alle kullkraftverk og alle fabrikker, for ikke å nevne vulkanutbrudd. Men akk, så har vi kuene, da… KUENE er en miljøversting som må elimineres!!! «Sorry alle vestlands-bønder, men kuene deres promper ut alt for mye klimagasser!» Alvorlig talt: De som kjøper denne skrønen er trolig de samme som kjøpte andre idiot-påstander i media, sånn f.eks. at Russland var i ferd med å gå tom for kuler og krutt, og derfor lå an til å tape krigen i Ukraina. Ho, ho. Maktpakket bak FN har greid å innbille brorparten av Jordas befolkning at vi har en klimakrise basert på en menneskeskapt produksjon av oppvarmende klimagasser, spesielt karbondioksid.

Politikere og FNs klimapanel lyver: Klimakrisen er en bløff!

Klimamålene er overhode ikke forankret i et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Hele greia er en gedigen bløff! Se f.eks. denne episke senatshøringen i USA fra 2014, hvor Don Easterbrook, professor emeritus i geologi, drar ned buksene på svindelen. Oppsummeringen av det Easterbrook sier i denne høringen — og dokumenterer med originale data — lyder noe sånt som dette: Den menneskeskapte andelen av karbondioksid i atmosfæren er henimot ingenting. Vi kan doble denne mengden, og vi har fortsatt ingenting!

En liten digresjon: Blir vi holdt for narr av ledende politikere? Definitivt! La denne videosnutten være et eksempel på akkurat det. Hvor mange åpenbare løgner kan du høre i løpet av de to minuttene dette opptaket varer?

Støre blir ferska i å lyve foran åpent kamera.
Og han er altså sittende statsminister…

Menneskeskapt oppvarming er en løgn, men klimaalarmisme blir brukt til å innføre strenge restriksjoner som kjører nasjoner og befolkninger på felgen økonomisk. På dette viset blir det skapt nød, hvor den globale befolkningen blir ranet for sine frihet og rettigheter. Det handler om en maktkabals ran av Jordas realverdier og et forsøk på å realisere det absolutte tyranni. Ingenting annet. FNs bærekraftsmål er bare ett av bedragene som maktkabalen bruker for å kunne oppnå sin målsetning.

Merket for FINs bærekraftsmål: Hvis du ser en politiker gå med dette merket på jakkekraven, få vedkommende avsatt umiddelbart. Det er det beste bevis for at vedkommende ikke jobber for deg og meg.

Femtekolonistene som leder norske politiske partier er forhåndsselektert gjennom obskure, uoversiktlige prosesser som folk flest burde kjenne bedre til. Disse politikerne har slett ikke kommet til sine posisjoner basert på såkalt «demokratiske prosesser». De er dypt kompromitterte og løper ærendet til globalistpakket som styrer FN, EU og resten av det korrupte etablissementet. Når ledende politikere kan ses med FNs bærekraftsmerke på jakkekraven, ja da forteller de oss rett ut hvilken leir de tilhører.

Støre kritiserer FrP for ikke å ville engasjere seg i en kommende FN-ledet verdensorden…

Tidligere kunnskaps- og finansminister Kristin Halvorsen
logrer også for en FN-ledet verdensorden…

En matkrise er trolig nært forestående, så hva gjør man?

Klimatiltakene i Møre og Romsdal vil kunne skape en matkrise mer prekær enn noen hadde greid å forestille seg. Ap og Senterpartiets klimatiltak er sjeldent lite bærekraftig, selv om det er nettopp bærekraftig de hevdes å være. Tiltakene er ren destruksjon, og de ledende politikerne som stiller seg bak dette vet veldig godt hvilket svik de er med på! (La gå, slike som Høie, Kjerkol og Vedum tror jeg kan være uvitende, nyttige idioter, men slike som Støre vet). Inntil vi kvitter oss med disse slangene i politikerdress og deres oppdragsgivere, er det bare å forberede seg på en kommende situasjon med svikt i matleveransen. Derfor gjelder det nå å «preppe» så man har mat nok til å vare noen uker. Fyll spisekammerset med matvarer som tåler å lagres over tid. En fiskestang er også bra å ha, og et kruttdrevet skytevåpen til jakt. Og vit én ting: Det finnes mange viltvoksende planter som betraktes som ugress, men som er både næringsrik og spiselig.

Vi trenger dere!

Kiri og jeg lager videoer og artikler for å opplyse og berike dere alle. Vi har gjort dette til en stor del av vårt virke i denne ekstreme tiden, og vi gjør det med glede. Vi lar alle få gratis tilgang til både bloggen, gruppene våre i sosiale media, pluss våre Bitchute-videokanaler. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, tar vi i mot frivillig donasjoner via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Reklame