Her er en kort redegjørelse for legemiddelgiganten Pfizers forskningssvindel som gjorde at Comirnaty, selskapets vaksine mot Covid-19, ble markedsgodkjent. Det finnes minst tre alvorlige eksempler på svindel som Pfizer begikk i det påstått vitenskapelige studiet av vaksinen og dens mulige skadelige effekter. Denne studien ble brukt til å gi skinn av Comirnaty som en trygg vaksine, mens studiens faktiske funn viste noe ganske annet!

Her er de tre typene svindel Pfizer gjorde bruk av for å kunne kvalifisere vaksinen for det europeiske markedet:

1) Målgruppen for vaksinen ble oppgitt å være være eldre personer med underliggende sykdommer. Av denne grunn skulle også studieobjektene (forsøkspersonene) i Pfizers studie vært eldre personer, men det var ikke tilfelle. Pfizer testet ut vaksinen på unge og friske studieobjekter. Unge mennesker har både mindre behov for vaksinen, pluss at det er lavere sannsynlighet for at de blir utsatt for vaksineskader. I tilllegg vil immunforsvaret til yngre mennesker trolig respondere langt bedre på vaksinen, slik at studieresultatet blir misvisende.

2) Etter en møysommelig prosess hvor studiets tabeller hadde blitt gjennomgått, fant Anette Stahel (med doktorgrad i biomedisin) at gruppen av vaksinerte hadde langt større forekomst av skader og sykdommer sammenlignet med kontrollgruppen. Til opplysning sammenligner man to grupper mennesker når man skal teste en vaksine for dens mulige skadevirkninger. Den ene gruppen, kalt eksperimentell gruppe, består av mennesker som får den ekte vaksinen. I dette tilfelle bestod denne gruppen, som nevnt, bare av unge og friske mennesker. Kontrollgruppen er den gruppen man sammenligner den eksperimentelle gruppen med. Alle i kontrollgruppen får en kjent harmløs injeksjon, kalt placebo, som regel i form av sterilt saltvann. Dette var også et såkalt blindet studie, dvs. at ingen av studieobjektene (forsøkspersonene) visste om de fikk vaksine eller saltvann. (I et dobbeltblindet studie vet heller ikke de som setter injeksjonene om det er vaksine eller placebo i ampullene).

Det viste seg at 13 prosent av studieobjektene i den eksperimentelle gruppen opplevde ulike injeksjonsrelaterte skader og symptomer, mens dette gjaldt bare 4 prosent i placebogruppen. Altså var det over 3 ganger mer symptomutvikling i vaksinegruppen. Stahel fant også at 1,1 prosent av vaksinegruppen opplevde injeksjonsrelaterte symptomer karakterisert som alvorlige, mens dette gjaldt bare 0,4 prosent i kontrollgruppen. Altså nesten 3 ganger så mange alvorlige, injeksjonsrelaterte symptomer i eksperimentell gruppe.

Forskerne bak studien mente imidlertid at den større mengden symptomer i eksperimentell gruppe måtte bero på responsen til deltakernes immunforsvar, og at man derfor bare burde se bort fra det. Hva i all verden skal dette bety? En rekke av de vaksinerte opplevde altså alvorlige symptomer, men det burde ikke telle «fordi det bare var immunforsvaret som reagerte på vaksinen»???? Dette er jo fullstendig absurd, men like fullt hva disse forskerne hevdet!

3) En annen malpraksis som fant sted under Pfizers studie var at studiet ble såkalt avblindet. La meg kort forklare hva det betyr: Bare fire måneder etter Pfizer-studiets oppstart, ble studieobjektene, også de i kontrollgruppen, tilbudt å få den ekte vaksinen. De aller fleste takket ja, og dette gjorde at man ikke lengre hadde noen kontrollgruppe å sammenligne med. Det er svært alvorlig at Pfizer på denne måten ødela alle muligheter til å avdekke vaksinens eventuelle skadelige virkninger på lengre sikt. Og dette blir spesielt alvorlig når man vet at vaksiner med samme type vaksineteknologi (mRNA) tidligere hadde vist seg altfor skadelig til å kunne bli gitt til mennesker. Jeg konkluderer med at Pfizer visste hvor skadelig vaksinen var, og ønsket ikke at dette skulle bli eksponert. Derfor ble kontrollgruppen ødelagt. Her skulle Pfizer blitt juridisk straffeforfulgt og Comirnaty-vaksinen umiddelbart stoppet, men det skjedde selvfølgelig ikke. Hele systemet er pill råttent og korrupt tvers gjennom.

Anette Stahel forteller hvordan svindelen med tall har foregått. På dette viset har Pfizer tegnet et høyst urettmessig, gullkantet bilde av vaksinen

Svenske folkehelsemyndigheter (FHM) valgte å stole på EMAs nød-godkjenning, uten å gjennomgå Pfizers pseudo-studie. Det samme gjorde det norske folkehelseinstituttet (FHI). Denne ekstreme unnfallenheten hos helsemyndigheter og nasjonale forvaltningsorganer er selvfølgelig ikke tilfeldig. Det viser bare hvor korrupt alt er. Vi er her vitne til at regelrette lovbrudd blir begått av EMA, FHM og FHI. Det skolemedisinske helsevernet kontrolleres av legemiddelindustrien verden over.

Stahel forklarer hva som BURDE vært gjort istedenfor å slippe Comirnaty-vaksinen på markedet.

Stahel forteller at hun har undersøkt hvordan det har gått med studieobjektene fra Pfizer-studien, og hun sier: «Denne vaksinen har forårsaket uhørte mengder skader, til og med dødsfall, blant de som i god tro har tatt vaksinen!» Hun henviser til det svenske legemiddelverkets vaksineskaderapporter, hvor det framgår at antall vaksineskader forbundet med Comirnaty er mangedobbelte av en hvilken som helst tidligere vaksine. Denne vaksinen har gjort langt, langt større skade enn nytte i følge Stahel. Og her vil jeg tillegge at vi enda ikke vet for mye om denne vaksinens langtidsvirkninger, slik at situasjonsbildet kan bli langt styggere over tid.

Koronavaksinen har overgått skadeomfanget til det som er omtalt som «tidenes vaksineskandale», nemlig svineinfluensavaksinen, med en tosifret faktor. Svineinfluensavaksinen ble trukket fra markedet for bare en brøkdel av det koronavaksinen har forårsaket. Siden koronavaksinen fortsatt ikke er trukket tilbake, noe den burde vært for lengst, understreker det bare det jeg sier om korrupsjon. Til opplysning forventer Pfizer en fortjeneste på drøyt 311 milliarder norske kroner for salget av Comirnaty inneværende år.

De reelle eksperimentelle gruppen for koronavaksinene er nå majoriteten av Jordas befolkning, nærmere bestemt alle de som i god tro har latt seg injisere. Kontrollgruppen utgjøres av alle de som har avstått. Dette er tidenes største og mest hasardiøse eksperiment. Det er trolig også det mest uetiske eksperimentet noensinne, muligens på delt førsteplass sammen med giganteksperimentet hvor den kjent helseskadelige 3G-, 4G- og 5G-mikrobølgeteknologien har blitt rullet ut Jorda rundt.

De som vil se hele intervjuet med Stahel (23 min.) kan gjøre det her.

Hjelp oss å spre budskapet!

Kiri og jeg arrangerer demonstrasjoner, lager videoer og artikler for å opplyse og berike dere alle. Vi går i bresjen for et nytt og bedre samfunn, og vi har gjort dette til en sentral del av vårt virke i ekstreme tider. Vi lar alle få gratis tilgang til stoffet vårt, både bloggen, gruppene i sosiale media, og videoene på Bitchute.com. Del gjerne fra oss i sosiale media. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, trenger vi også frivillige donasjoner via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Reklame