areSå er det klart: etter en rekordkort høringsrunde, som var både underkommunisert og skjært ned til 1/3 av det tidsrommet høringsfrister skal vare, har norske myndigheter nå valgt å erklære apekopper for en allmennfarlig sykdom. Dermed har myndighetene valgt å følge formaningene til Verdens Helseorganisasjon (WHO), hvis leder valgte å gå i mot den medisinske ekspertisen og erklære sykdommen for allmennfarlig. Han valgte tydeligvis å «ta en Solberg» her, dvs. at han gjorde en såkalt politisk beslutning istedenfor å lytte til fagfolket. (’Politisk beslutninghar jo blitt det betegnelsen på det man gjør når man tilsidesetter rasjonalitet for å kunne følge opp en lyssky agenda). Dette betyr at vi kan forvente nye katastrofale nedstenginger utover høsten.

Jeg må innrømme at jeg var usikker på om djupstaten ville tørre bruke apekopper i denne høstens medisinsk-psykologiske operasjon, men sannelig gjorde den det. Grunnen til at jeg var usikker, var ikke som følge av stormen av negative høringssvar. Grunnen var derimot at det nå er et godt etablert faktum at apekopper ikke utgjør noen fare for folkehelsa. Men etter koronakrisen (som fortsatt pågår!) vet vel herskerpakket at de kan komme unna med hva det skal være. Folk evner ikke lengre å tenke selvstendig etter mange tiår med stadig mer utarmet og bearbeidet mat full av helseskadelige tilsetningsstoffer, og etter like lang tid med indoktrinering i en passiverende grunnskole.

En ny, profitabel apekopper-vaksine hevdes å være på vei…

Der hvor det er snakk om smittespredning og smitteverntiltak, der finner vi som regel også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. (De måtte vel opprette en egen stilling for en som ham, for å kunne spy ut tilstrekkelig propaganda til å holde NWO-agendaen flytende). Selvfølgelig forsøker Nakstad å tone ned betydningen av at apekopper nå er klassifisert som en allmennfarlig sykdom. Ikke bare det, han framstiller det faktisk som at myndighetene med dette er på tilbudssiden ovenfor det norske folk:
– For befolkningen generelt betyr dette svært lite. For personer som er smittet eller har hatt nær kontakt med en smittet person vil det imidlertid utløse flere rettigheter, for eksempel gratis testing, behandling og vaksinasjon, sa han tidligere denne uken. Men bare vent, for snart skal det nok vise seg å bli mer nedstenging. Begrunnelsen kommer til å være den samme, nemlig omfattende smittespredning. Og da spiller det ingen rolle om noen innvender at vi har smitte overalt rundt oss, og at denne spesielle smitten ikke utgjør noen stor fare.

Smittehysteriet er latterlig i mange henseende — noe også apene i Bergen sentrum ønsker å få fram. (Video av Aksjon for Frihet – se i full størrelse her).

Klassifiseringen av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom vil medføre at leger får plikt til å bedrive smittesporing. Så nå skal altså legene bruke tid og ressurser på dette idiotiet, istedenfor muligens å redde liv? Ja, «idioti», for som det skrives på regjeringens egne nettsider: «Folkehelseinstituttet vurderer at det er svært liten sannsynlighet for en epidemi av apekopper i den allmenne befolkningen.» Ta med i betraktningen at sykdommen i tillegg er mild, så skjønner man forhåpentligvis at noe mer stikker under her. Hvor mye av nasjonens felles midler skal gå med til smitte-tull denne gang?

Spørsmålet er om nordmenn nå vil våkne og ta til motmæle, eller om de tenker fortsette å være autoritetstro fjols. Vil de forholde seg lydige ovenfor «Mor Stat» og vokte på- og trakassere alle de som nekter å være med på sirkuset? Når djupstaten hevder mellom linjene at det er viktigere å ivareta folks helse enn folks frihet, er dette ledd i et gigantisk bedrag. Disse skinn-smitteverntiltakene er selvfølgelig ment å skulle bringe befolkningen i knestående sosialt og økonomisk. Slynglene gir seg ikke, og forsøker med dette innbitt å rulle ut enda mer tyranni…

Kilde: TV2 og Regjeringen

Hjelp oss å spre budskapet!

Kiri og jeg arrangerer demonstrasjoner, lager videoer og artikler for å opplyse og berike dere alle. Vi ønsker å være med å skape det nye og bedre samfunnet, og vi har gjort dette til en sentral del av vårt virke i ekstreme tider. Vi lar alle få gratis tilgang til stoffet vårt, både bloggen, gruppene i sosiale media, og videoene på Bitchute.com. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, trenger vi frivillige donasjoner via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Del gjerne stoffet vårt i sosiale media. Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her. Dere finner oss også på Telegram her.

Reklame