Av Are.

[Oppdatert 5. september klokka 19:00].
Det sies at ufrivillig komikk er den aller morsomste, og her har vi et eksempel på akkurat det. Juristforbundet har nemlig gitt årets rettssikkerhetspris til… trallalla, «rettsstaten Norge». Sjokk? Neida, alt er mot normalt. Det er nemlig slik man forsøker slokke tilløp til flammer nå til dags.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) uttaler at all åpenhet og debatt rundt koronaloven trolig har bidratt til at Stortinget nå nyter større tillit blant befolkningen. Ja, for målinger viser nemlig at folket har fått større tiltro til regjeringen i løpet av det siste året. Ha, ha… Lattervekkende. Og de aller fleste nordmenn fester garantert blind tillit til at disse målingene er autentiske. Sjøl tror jeg mitt om akkurat den saken.

Hvor fortjent er denne prisen?

La meg for et øyeblikk se bort fra at pris-utdeler og -vinner her trolig er én og samme, og spørre hvor fortjent denne prisen er. Best-i-klassen-prisen fra Juristforbundet kommer nemlig forbløffende tett på en rekke suspekte hendelser, hvor regjeringen har stått bak høyst suspekt uthuling og endring av kritisk viktig norsk lovgivning. For det første valgte regjeringen å overse den medisinske ekspertisen da den iverksatte de absurde smittevernstiltakene her til lands den 12. mars i år. Disse tiltakene har tatt livsgrunnlaget fra mengder av nordmenn, uten at pressen har skrevet om skjebnen til disse. Mon om regjeringen også denne gang har kommet med «anbefalinger» til de største mediehusenenes sjefsredaktører, hvor det har blitt klargjort hva som anses for tillatt nyhetstoff? Hmm… I ettertid har Solberg vedgått at disse tiltakene ble i overkant ødeleggende, men unnskylder seg med at hun og resten av regjeringen handlet i affekt… Ja, du leste riktig. «Affekt» har tydeligvis gått rett hjem hos nordmenn flest som gyldig grunn for grove feilbeslutninger. Men, kjære statsminister, når du nå har anerkjent at disse smitteverntiltakene ble feil, hvorfor sørget du ikke for å få de avviklet på smidigst mulig måte? Og hvorfor nekter du å svare på spørsmål fra folket om detaljer i prosessen som ledet deg og resten av regjeringen til å iverksette disse tiltakene? Regjeringen har tvert imot gått inn for 100 års hemmelighold rundt disse opplysningene. Det er IKKE tillitsvekkende, for å si det slik…

I samme slengen kan jeg også nevne innføringen av kriselovgivningen kjent som «koronaloven». Regjeringen fikk betydelig kritikk da denne loven ble banket gjennom, siden den faktisk svekket folkets rettssikkerhet betydelig. Kapitalistiske krefter har lenge lobbyert kraftig bak forhenget for å kunne iverksette vaksinetvang i Norge, noe koronaloven kunne vært brukt til.

I tillegg har vi opplevd at norske myndigheter har uthulet to kritisk viktige lover, nemlig bioteknologiloven og genteknologiloven. Konsekvensen av dette er at en uvitende befolkning kan bli utsatt for eksperimentell og hasardiøs ny vaksinetekonologi i forbindlese med en framtidig genteknologisk koronavaksine.

Man bør spørre seg hvor rettskaffent det norske rettssystemet egentlig er når alt kommer til alt. Jeg har skrevet litt om dette i en tidligere artikkel: «Hvem står bak sabotasjen av den norske rettssikkerheten». I denne artikkelen drøftet jeg først problematikken med at ressurssvake mennesker stiller med betydelig større sjanse for tap i de norske domstolene. En moderne rettsstat med respekt for seg selv og sine borgere ville sørget for at alle rettssubjekter fikk en rettferdig rettergang. Men her har staten stukket kjepper i hjulene for rettssikkerheten, bl.a. ved å knipe inn på tilgangen til fri rettshjelp for mennesker med lite midler.

Elefanten i rommet er allikevel trolig mangelen på videoutstyr i norske rettssaler. Med dette utstyret kunne rettsprosessene blitt tilfredsstillende dokumentert, noe som selvfølgelig ville øket folks rettssikkerhet. Slik det er i dag, skaper mangelfull dokumentasjon betydelig med kaos og forvirring under f.eks. ankesaker. I 2005 ble det vedtatt å installere opptaksutstyr i samtlige av de 400 norske rettssalene, men det glimrer fortsatt med sitt fravær. Å sikre borgernes rettssikkerhet, er en selvfølge i en moderne rettsstat. Det faktum at dette utstyret glimret med sitt fravær den gang i 2005, er skandaløst nok i seg selv. Når det fortsatt ikke har kommet på plass i løpet av disse 15 årene, så snakker vi plutselig om storskala bedrag! Hvem saboterer den norsk rettssikkerheten?

Nevnte jeg at det trolig fortsatt finnes norske dommere som tjenestegjør i norske rettssaler uten å ta signert den obligatoriske dommerforsikringen? Nei, jeg hadde visst glemt det. Denne forsikringen er helt nødvendig for å kunne holde dommerne til rette for lovbrudd under tjeneste. I 2012 var det rundt 150 norske dommere som ikke hadde signert denne forsikringen. Det er uvisst hvor mange disse dommerne teller i dag.

Men, altså, nå har Juristforbundet slokket litt flammer ved å gi gull til den norske rettsstaten. Så er håpet trolig at dette skal legge lokk på kritisk debatt. Prinsippet om flammeslokking kan også eksemplifiseres ved Obamas tildeling av fredsprisen. Han fikk prisen som fersk president, før han hadde nådd å utrette noe som helst. På denne måten forsøkte man å gjøre ham uangripelig ovenfor alle folkemord han var utpekt til å utføre. «Ja, for hvem er vel så uforskammet at han kritiserer en fredsprisvinner»? I denne sammenheng gjelder flammeslokkingen den norske regjeringens skjødesløse omgang med norskt lovverk.

Imens ser Juristforbundet fram til debatt om prisutdelingen… Akk, ja.

For et sirkus! Det faktum at NRK nå har nå blitt kåret til årets nasjonale nyhetssted har litt av det samme komiske skjæret over seg. Det sier nemlig lite og ingenting om kvaliteten av stoffet som formidles. Hvis du er i tvil om det, sjekk hva NRK-ledelsen selv innrømme sin manglende journalistiske objektivitet her:

Det er på høy tid at folk begynner å gjennomskue dette teateret.

————————
Jeg og Kiri liker å skrive for dere, og vi bruker mye av tiden vår på denne bloggen. Så hvis du finner verdi i innsatsen vår og vil støtte oss med en slant, blir vi kjempeglade. I så fall kan du sende enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER.

Tusen takk!

Reklame