Av Are.
Are
[Redigert 7. september klokka 12:20] Noen ganger kommer man over litt mer «pikante» opplysninger enn normalt… I går sendte en venninne til meg en interessant lenke med oversikten over salget av PCR-testen til diverse land. Denne testen er altså den samme testen som har vært brukt i forbindelse med påvisning av SARS-CoV-2 viruset, på folkemunne kjent som koronaviruset. Noe som har gått mange hus forbi, er at denne testen aldri var egnet og heller ikke ment til å bli brukt diagnostisk. Allikevel har den blitt brukt til, nettopp, å påvise infeksjon med dette viruset. Tallene fra salget av PCR-testen skriver seg tilbake til 2018, og summene vi snakker om her er intet mindre enn enorme. Eksempelvis importerte EU testsett til en verdi pålydende 4,2 milliarder dollar. For USA var dette tallet 3,89 milliarder dollar, for Tyskland 3,0 milliarder dollar og for Kina 1,9 milliarder dollar. Her er et utdrag av oversikten (klikk for større versjon):
Utdrag av 2018-salget av PCR-testen som har blitt brukt til påvisning av SARS-CoV-2
.OBS! Merk at natt til mandag 7. september ble databasens tekst «Covid-19 Test kits» ovenfor forandret til «Medical Test kits». Og da sier du kanskje «dette er jo store beløp, men hva så?» Jo, her er det som er litt merkelig: SARS-CoV-2 viruset ble oppdaget først i januar 2020. Testen solgte altså som varmt hvetebrød over ett år før noen kjente til eksistensen av dette viruset. Det virker jo en smule besynderlig, eller hva? Da melder spørsmålet seg: Hva skyldtes dette enorme salget av testsett i 2018? Var testen opprinnelig ment for andre formål, for så å få en ny anvendelse i forbindelse med SARS-CoV-2? (Er dette i så fall årsaken til at testen er såpass lite pålitelig?) Eller hadde kanskje noen kikket i krystallkulen og sett denne pandemien komme? Vel, det kommer an på hva man legger i det å «se i krystallkulen»…  

Kan det ligge noe kriminelt bak dette kjempesalget av PCR-tester?

Jeg tillater meg å følge et mer konspirasjonsteoretisk spor i fortsettelsen, og med gode grunner som jeg skal komme tilbake til helt til slutt (se lista mi lengre ned). Da blir det aktuelt å spørre om dette salget var resultatet del av en mørk og langsiktig plan. I så fall, var denne planen hovedsaklig profittmotivert? Med dette forsøker jeg hinte til at pandemien ble skapt med overlegg etter at testene hadde blitt solgt først. Dersom motivet var økonomisk, har profitørene så langt vært de som har laget PCR-testen. I tillegg har også produsentene av ansiktsmasker og engangshansker tjent store summer. Et kobbel av globalister og næringslivstopper har også hatt formidable inntekter under koronakrisen – deriblant Jeff Bezos, grunnleggeren av Amazon.com. Men den største profitøren vil trolig bli den som når fram til mølla først med en ferdig framstilt koronavaksine. Profitten her vil kunne bli enorm, især hvis det i tillegg lykkes å lobbyere fram tvungen vaksinering. Hvilke andre motiver kan ha ligget i bånn for salget av testsettene? Snakker vi her om et ønske om å kunne høste DNA fra testpersonene? En DNA-database som spenner over hele populasjonen er verdifullt i hendene på tyranniske krefter. Var motivet kanskje å få opp smittetallene via omfattende testing, evt. via en upresis eller forhånds-kontaminert test? Ved å få opp smittetallene, er det ingen tvil om at det vil være langt lettere å få markedsført den tilhørende vaksinen. I dette tilfelle vil vaksineprodusenten i tillegg kunne gjøre store besparelser under framstillingen siden «det haster så voldsomt med å få vaksinen på markedet». Alle med hodet på rett plass vet at dette viruset ikke er farlig og at en vaksine derfor ikke er påkrevet. Koronatallene er uten troverdighet, og har blitt oppkonstruert i forstemmende grad. Tross dette kan vi fastslå at det nå dør betydelig færre briter av SARS-CoV-2 enn av ordinær influensa:
Nå dør det færre personer av Covid-19 enn av ordinær influensa i Wales og England. Kilde: The Spectator (https://www.spectator.co.uk/article/summer-flu-is-now-more-deadly-than-covid)
Allikevel vet vi nå at de er i ferd med å haste-framstille en vaksine, noe som raskt kan medføre at en hasardiøs og mangelfullt uttestet vaksine blir sluppet på markedet. (Ingen vaksiner har vært langtids-uttestet, noe som selvfølgelig burde vært gjort. Slik sett er det ingen vaksiner i dag som tilfredsstiller krav til forsvarlig uttesting). Står vi ovenfor tidenes helsekatastrofe her? Sist men ikke minst: Var den egentlige planen bak salget av disse testene å kunne innføre den nye FN-ledede verdensordenen? Jeg tror det kan ligge noe begravet her! Det er rett og slett bare FOR mye idioti som har utspunnet seg i forbindelse med denne påståtte pandemien – ting som trosser all fornuft. Som en kuriositet sies det at koronakrisen går under navnet «The great reset» blant WEF-pakket i Davos…  

Hvordan kan jeg mistenke at koronakrisen er en konspirasjon?

Dersom man skal skjønne sin egen samtid i dag, er man simpelthen nødt til å greie legge alle puslebiter sammen til et meningsfullt hele. Her er noen puslebiter i forbindelse med koronakrisen: – medisinsk personell sier de har blitt presset til å journalføre positivt resultat på koronatester – medisinsk personell sier også at resultatet av koronatester i ettertid har blitt forandret fra negativ til positiv – sykehus har et sterkt økonomisk insentiv om å kunne journalføre pasienter som smittet  – pasienter blir journalført som smittebærere selv om smitten ble påvist langt tilbake i tid – medisinsk personell sier de ikke kjenner igjen medias versjon ved sykehuset de jobber ved – SARS-CoV-2 viruset er ikke farligere enn influensa  – man beslutter å ramme en hel befolkning økonomisk og sosialt for å beskytte noen få – lignende nasjonale smittevernstiltak blir rullet ut i flere land samtidig – nedbemannede sykehus blir stående tilnærmet folketomme i påvente av koronabølgen som aldri kom – Solberg-regjeringen ignorerer rådene til medisinsk ekspertise (folkehelseinstituttet) – Erna Solberg innrømmer deretter at smitteverntiltakene ble i overkant ødeleggende, men det ble handlet i affekt(!) – Solberg-regjeringen nekter å offentliggjøre detaljer rundt prosessen som munnet ut i de nasjonale smittevernstiltakene – myndighetene går tvert imot inn for 100 års hemmelighold rundt disse detaljene  – selv når det er blitt kjent at viruset ikke er noe å ta på vei for, holder man fast på smittevernstiltak – det er enorm profitt å hente på en framtidig koronavaksine Ting som dette mener jeg at bør få oss til å heve minst ett øyebryn, helst begge to. Dette tegner et tydelig bilde av at noe langt mer stikker under her. Man må være blind for ikke greie å se det. Om dette salget av testsett er del av denne svindelen, tja… Det kan absolutt være tilfelle, skjønt jeg skal ikke ta munnen for full ved å påstå noe sikkert.   For til slutt å toppe alle korona-absurditetene med litt ekstra glasur, vil jeg dra fram molekylærbiologen Andy Kaufmann. Han påpeker at SARS-CoV-2 viruset enda ikke har blitt tilfredsstillende isolert eller påvist, og at det sålangt bare er antatt å eksistere(!) Kaufmann sier at dette biologiske materialet som vi kjenner som viruset utmerket godt kan stamme fra kroppen selv. Hør ham snakke om dette her:
  Istedenfor å diskutere biologi og smittevernstiltak i forbindelse med koronakrisen, burde folket kreve en opprydding i all løgnen som denne krisen er svøpet i. Dette er en åndelig og politisk krise først og fremst, ikke medisinsk.              —————- Kiri og jeg liker å skrive for dere, og vi bruker mye av tiden vår på denne bloggen. Så hvis du finner verdi i innsatsen vår og vil støtte oss med en slant, blir vi kjempeglade. I så fall kan du sende enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER. Tusen takk!
Reklame