Av Are.

areBorgarting Lagmannsrett har nå fastslått at det er fullt lovlig å filme og deretter offentliggjøre bilder og videoer av politiansatte i utøvelsen av offentlig tjeneste. Dette er faktisk en sak som er verdt å få med seg av mer enn bare én grunn: Ved å filme en situasjon når den oppstår, kan vi være tryggere på at politiet vil utføre sine arbeidsoppgaver på lovlig vis. I tillegg kan selvfølgelig video og bilder brukes som konkret bevismateriale i de tilfeller hvor politiet tar seg til rette og begår overgrep.

Denne dommen falt på bakgrunn av en hendelse hvor en 39-årig Oslo-mann hadde kjørt i Granfosstunnelen i Oslo, og ligget i et kjørefelt merket med rødt kryss. Mannen ble stoppet av politiet, og filmet hendelsen. I etterkant la Oslo-mannen ut både video og bilder på sosiale medier, tross en politibetjents anmodning om å ikke gjøre dette.

Dommen er også et faktum til tross for at åndsverkloven paragraf 104 forbyr å gjengi eller offentliggjøre fotografi som avbilder en person, uten samtykke fra denne personen. I denne paragrafen står det følgende: «Fotografi som avbilder en person, kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når avbildningen har aktuell og allmenn interesse». Her har lagmannsretten vektlagt slutten av paragraf-teksten, og fastlår derved at det å filme politi i utøvelsen av offentlig tjeneste har aktuell og allmenn interesse.

Dommen i lagmannsretten kan begrense politiets tendenser til lovbrudd under tjeneste

I dommen heter det: «Terskelen for å kunne publisere slike bilder uten å komme i strid med personvernet, må etter lagmannsrettens syn være lav». I dommen ble bilistens ytringsfrihet sterkere vektlagt enn retten til personvern for den politiansattes: «Videoen framstår for lagmannsretten som et opptak av en lovlig tjenestehandling utført av uniformert polititjenestemann, som tilfeldigvis er politioverbetjent. Den er etter lagmannsrettens syn ikke av privat karakter. I denne situasjonen må Oslo-mannens rett til ytringsfrihet gå foran politioverbetjentens rett til personvern». Bilistens advokat, John Christian Elden, karakteriserer dommen som en seier for ytringsfriheten.

– Når politiet utøver makt i sin stilling, er de ikke lenger privatpersoner som kan nekte å bli dokumentert på film. Det er borgernes rett til å dokumentere dette så lenge det ikke suppleres med sjikanerende eller forulempende utsagn, sier Elden til Dagbladet. Elden mener at dette er en prinsipielt viktig dom, siden den avklarer grensen mellom personvern og ytringsfriheten opp mot maktapparatet.

Så vet vi det! Dersom du blir stoppet av politiet og politiet beordrer deg til å avslutte filmingen, kan du heretter nekte å etterkomme et slikt krav. Med loven i hånd. Her skal det nok legges til at filmingen din forutsetter at du ikke er vesentlig til hinder for politiets arbeid på stedet. Denne dommen er en seier for folket, ettersom vi har måttet bevitne altfor mange tilfeller av lovbrudd fra politiets side. Utfra min egen erfaring med saken, vil jeg si at man i dag ikke kan vite om man har med kjeltringer eller ærlige tjenestemenn og -kvinner å gjøre, når man ser en politibil komme. Jeg vil også legge til at politiets bistand i situasjoner hvor barnevernet henter barn fra deres biologiske foreldre er ødeleggelse av liv! Både for barna og foreldrenes del. Dette er Norge anno 2021!

Her er en video-kollasj som viser våre gode venner Lisbeth og Thomas i situasjoner hvor de fikk politiet på besøk.

Slik håndterer man politibetjenter som forsøker ta seg til rette – en stilstudie i «hvordan ta tyren ved hornene»

Kilde: Dagbladet

Illustrasjon: heb@Wikimedia Commons (mail), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

————————–
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Dersom du setter pris på innsatsen vår, vurder da å sende oss en slant via vipps til 98 23 03 77 eller via nettbank / Paypal ved å klikke HER. ELLER du kan handle i nettbutikken vår – gode og tankevekkende jule- og bursdagsgaver kan fås kjøpt HER.

Hjertelig takk! hjerte_fin

Reklame