Stikkord: Politi

Samfunnsproblematikk

Borgarting Lagmannsrett har fastslått at du har lov til å filme politiet i offentlig tjeneste, og deretter offentliggjøre filmingen

En dom i Borgarting Lagmannsrett setter nå borgernes ytringsfrihet over personvernet til politiets ansatte under offentlig tjeneste. Verdt å vite…