areJeg har nok sagt dette før, men som tidligere ungdomsskolelærer har jeg lært nytten av repetisjon. Så her følger litt repetisjon, men trolig også noe nytt for dere lesere: Den nåværende situasjonen er alvorlig, med et prisnivå som har gått fullstendig i taket og mennesker som ikke lengre har råd til et anstendig liv. Og prisnivået bare øker på mens du leser disse ordene. Hva er det som gjør at vi nå plutselig må betale ut av hvitøyet for det vi tidligere kunne ta nærmest for gitt? Er situasjonen bare en følge av uberegnelige markedsforhold, eller stikker det noe mer under? Selvfølgelig er det sistnevnte, noe jeg nå skal forklare litt nærmere…

Det er ikke lenge siden folk snakket om at «du skal se bensinprisene kommer opp i 20 kroner literen snart», og nå er den allerede oppi 25 kroner. (I går fylte jeg bensin på en lånt bil, og da var prisen på mellom 22 og 23 kroner). I tillegg har vi meningsløse bompenger på veiene, slik at bl.a. aksjonærer kan fylle lommene med penger. Prisen på byggematerialer har også skutt i været, og jeg regner med at dette har en sammenheng med herskerpakkets ønske om å tvangsflytte oss inn i knøttsmå smartleiligheter i de planlagte smartbyene. De gjør det vanskeligst mulig for oss å bygge og bosette oss utenfor disse planlagte smartbyene. Jeg synes også å merke klare tendenser til fornuftsstridige krav til husarkitektur og -konstruksjon, noe som gjør at folk nå må «utbedre» egen privatbolig til ågerpriser. Prisen på dagligvarer har også skutt i taket, og det er allerede lenge siden at jeg la merke til at en pakke med fire økologiske pærer kostet over femtilappen! Det utgjør 13 kroner per pære!

Er dette høye prisnivået bare en følge av «uforutsette hendelser» og «økonomiske konjunkturer»? La meg si det slik: Jeg vet positivt at det ville vært mulig å skape et økonomisk system som gjorde at ingen behøvde lide noen nød. Denne tanken er helt elementær, men allikevel synes det være en tanke folk flest ikke greier ta inn over seg. La oss fortsette denne tankerekken: Når et menneskevennlig system allikevel IKKE er på plass, må man konkludere med at det ikke foreligger vilje til det. DET BETYR AT DET GJELDENDE PRISNIVÅET OG DENNE ØKONOMISKE NØDEN ER ØNSKET AV DE SOM TREKKER I TRÅDENE. Hvem er det som styrer det i denne retningen, dvs. hvem er det som manipulerer markeder og skaper all denne nøden? Jo, hvis vi retter søkelyset mot sentralbankene og de som kontrollerer de, så har vi nok mye av svaret.

Hvordan kuppe styringen i et land? Jo, det er bare å ta kontroll over «demokratiet»…

De som har manipulert disse sinnssyke prisene inn i eksistens er akkurat de samme som står bak koronakrisen og de pågående urolighetene i Ukraina. Dette herskerpakket kontrollerer også det vi kjenner som «politikk». Å gå for politiske løsninger mens man lar disse galningene kontrollere de politiske beslutningsprosessene, blir som å løpe i et hamsterhjul og lure på hvorfor man ikke kommer noen steder. Så lenge WEF-Klaus, bank-kartellet og resten av dette pakket går løs, blir det ingen ordning på ting. De sitter med bukta og begge endene og kontrollerer den samme «politikken» som vi innbiller oss er vår vei ut av vanføret. Demokrati som styreform er tuftet på et gedigent bedrag, og er i realiteten bare et flertallsdiktatur. For at herskerne skal kunne kontrollere et demokrati, er det bare å skaffe flertall for løsningene de ønsker. Og flertall skaffer de ved svindel. Deretter er det bare å kontrollere sentrale politikere via bl.a. trusler og/eller bestikkelser, så vil pengene og makten akkumuleres hos disse herskerne. Konsekvensen for slike som deg og meg er at vi blir stadig fattigere. Husk dette neste gang regjeringen kommer med forslag til politiske løsninger, f.eks. ved å forlenge krisestøtte-ordninger her og der, tilby gratis SFO og økt barnetrygd etc. Dette er for smuler å regne, og funker uansett ikke så lenge hele systemet er rigget og kontrollert av parasitter.

Herskerpakkets mål er å skape så stor nød at befolkningen til slutt går med på deres endelige løsning, nemlig den FN-ledede nye verdensordenen (NWO). Hvis de lykkes i å innføre NWO, noe jeg ikke tror, vil disse edderkoppene til slutt eie alt av realverdier og penger. Resten av oss vil da være strippet for, ikke bare penger, men også basale menneskerettigheter.

Koronakrisen var et stort byks på herskerpakkets vei fram mot NWO. Hauger av småbedrifter og foretak gikk konkurs under denne krisen, mens de tidligere innehaverne og deres ansatte nå er på NAV. For tiden kjøres befolkningen hardt med sterkt økte priser på drivstoff og kunstgjødsel. (Prisen på kunstgjødsel har steget med en faktor på tre). Meningen bak dette er vel å stikke kjepper i hjulene for de norske bøndene og deres matproduksjon. Via en falsk krig tok de også ned mateksporten fra selve Europas matfat, jordbrukslandet Ukraina. Dette er Europas største land (hvis vi ser bort fra den europeiske biten av Russland), og den ukrainske mel-eksporten er av største viktighet for resten av Europa. Når melet forsvinner, forsvinner brød. Når brød forsvinner, blir det et stort trykk på andre matvarer som kjøtt, fisk, egg osv. Det gjør at det blir generell matmangel, med påfølgende høye priser og sult.

Media varsler om knagre tider… Opprett et matforråd NÅ for å være forberedt på den kommende matvarekrisen, folkens. Dyrk også mat selv!

Den norske stat opplever for tiden økte oljeinntekter som følge av den falske krigen i Ukraina og boikotten av russisk olje. Spørsmålet er om disse økte inntektene vil komme det norske folk til gode… Siden «staten» er kontrollert av Big Money, det vil si den samme maktkabalen, er staten bare enda et verktøy i hendene på edderkoppene. Regn derfor ikke med for mye hjelp fra regjeringen.

Et annet og relatert spørsmål er hvorfor det påståtte oljelandet Norge skal måtte flå bilistene med ekstreme drivstoffpriser. Det samme spørsmålet kunne også vært spurt i forbindelse med elektrisk strøm. Hvis man da svarer at «det er som følge av EØS-samtalen», så holder ikke det. Spesielt ikke ettersom Gro Harlem Brundtland gikk bak folkets rygg da hun egenhendig skrev oss inn i EØS mot folkets vilje i 1994 — en skandale som har fått lov til å passere uten at Brundtland har blitt rettsforfulgt.

Og sannelig har ikke krigen i Ukraina også gitt asyl-svindelen vind i seilene. Ukrainske «flyktninger» fraktes nå over landegrensene i både Europa og andre kontinenter. Asyl-svindelen, eller flyktningekonspirasjonen om du vil, går ut på å oversvømme velstående nasjoner med flyktninger fra krigsrammede land. (Dette er ofte land hvor den vestlige krigsmaskinen har bedrevet «vestlig frigjøring», les: regimeskiftekrig). Slik utarmes statskassene i de rike landene, med påfølgende sosialt kaos som følge av at de tilstrømmende menneskene har en fundamentalistisk og ikke-forenlig kultur med seg i bagasjen. Denne stadig pågående destabiliseringen av høykostlandene gjør at folk til slutt får nok, slik at kabalen kan lansere sin endelige løsning: NWO. Vil det gå så langt at de greier realisere NWO? Som sagt, jeg verken tror eller håper det. Men det er opp til meg og deg. Vi må slutte å tro på politikk, og isteden kvitte oss med herskerklassen. Få disse galningene bak lås og slå!

Australske Blair Cottrell forklarer på en glimrende måte hvordan flyktningesvindelen utføres.

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Vi trenger dere!

Kiri og jeg jobber for å opplyse og berike dere alle. Dette er jobben vår i disse tider, og vi gjør det med glede. Vi lar alle få lese gratis, både her i bloggen og på gruppene våre i sosiale media, og satser på at de som liker oss vil støtte oss frivillig. Bare slik kan vi holde det gående. Hvis du vil, kan du støtte oss via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

Reklame