areFinnes det noen som fortsatt ikke har oppdaget hvilken turbulens vår sivilisasjon gjennomgår akkurat nå? Når jeg labber rundt om, møter jeg alle typer mennesker. Både de som ikke har oppdaget at noe er fundamentalt galt og mener tingenes tilstand fortsatt er brillefin, og de som har preppet og dyrket i årevis i en tilstand av lavnivå panikk. I mine øyne har begge disse gruppene misforstått. Spørsmålet blir om det finnes det en rasjonell og formålstjenlig måte å forberede seg på det som skal komme… 

Du lurer kanskje på hva jeg snakker om når jeg benevner «det som uvergelig vil finne sted»? Jeg sikter her til det faktum at vi står foran et sivilisasjonsskifte, intet mindre. Fødselen av menneskeheten versjon 2.0 er i gang, og det vil ende med at vi rister av oss blodslinjer bestående av parasitter som har holdt menneskeheten fanget over århundre. Et av disse blodslinjenes fremste våpen mot oss har vært penger. De har nemlig eid sentralbankene, og derved kunnet lage penger til seg selv. I årtier har disse bankene trykket opp penger kritikkløst, uten å måtte kunne vise til forankring i realverdier som gull, sølv, etc. Folks kjøpekraft har dalt ekstremt i den senere tid, og hele denne økonomiske bobla er nødt til å sprekke. Parasittene har lenge greid å gi dette vanviddet kunstig åndedrett, men pengesystemet lever på overtid nå.

Som nevnt har jeg møtt på alle typer mennesker opp gjennom årenes løp. Både de komplett uvitende til de som virkelig skjønner maktkabalens spill til bunns. Jeg har møtt både optimister og pessimister, og ekstreme utgaver av de. Blant optimistene har vi begge typer mennesker, både de som vet hva som nå skjer og de som ikke gjør det. Selv mener jeg å tilhøre gruppen av mennesker som vet, men som fortsatt er optimist. Blant pessimistene har jeg støtt på mennesker som oppfører seg som om en apokalypse er over oss. Disse menneskene har gjerne kavet rundt i mange år, hvor de har forsøkt å ta høyde for en situasjon hvor pengene ikke lengre vil ha noen verdi og hvor all samfunnsinfrastruktur har brutt sammen. Dette er en situasjon som kan oppstå, bevares, og det vil i så fall kunne innebære en stopp i forsyningen av alt: både mat, strøm, bensin/diesel osv. Men er det rasjonelt å leve som om det allerede har skjedd? Nei, og det kan da ikke være spesielt sunt for disse menneskene å stresse rundt i en slik tilstand av lavnivå panikk. De lever altså livet sitt som om kollapsen allerede har funnet sted, og ved dette bidrar de til å skape situasjonen i framtiden. (Husk: Vi er kreative vesener, og det tankegodset man fyller sin hverdag med, er gjerne det som vil manifestere seg over tid). Men det er slett IKKE gitt at det blir veldig ille i den forestående overgangsfasen, ja, det hele kan vise seg å bli bare en smal bris. All problematikk er til syvende og sist av åndelig natur, slik at det som skjer i fortsettelsen vil avhenge av hvor mange mennesker som greier våkne til realitetene. Hvor kjapt oppvåkningen skjer vil også ha en innflytelse på det videre forløpet.

Så over til hovedtemaet, nemlig hvordan man skal ta høyde for overgangsfasen. I den forbindelse fikk jeg oversendt et lett forståelig forslag fra en god venn, og dette forslaget synes jeg faktisk var så bra at jeg vil dele det med dere. Det hele går ut på å forsøke minimere lidelse for både seg selv og andre i forbindelse med det kommende skiftet. Forslaget går ut på å komme sammen og forene krefter og kompetanse på følgende måte:

SAMVIRKELAGET – nettverk for deling og samarbeid.

Formålsbeskrivelse: Skape et sosialt/økonomisk sikkerhetsnett uavhengig av situasjonen i storsamfunnets (økonomiske/politiske/sosiale strukturer).

Samvirkelaget er et nettverk bestående av enkeltpersoner som ser behovet for å samarbeide for å dekke grunnleggende behov. Dette vil kunne tjene medlemmene i følgende situasjoner:
– Ved mangel på tilgang til offisielle betalingsmidler.
– Når nasjonale og internasjonale forsyningslinjer er ustabile eller har brutt helt sammen, noe som vil gi manglende tilgang på nødvendige varer.
– Ved mangelfull tilgang til offentlige og andre tjenester.
– Ved akutte katastrofeliknende situasjoner, f.eks. naturkatastrofer, sammenbrudd i infrastruktur, krig etc.

Samvirkelaget skal fungere som et løst sammenknyttet, ikke-hierarkisk nettverk av privatpersoner. Dette innebærer en flat struktur, uten ledere og vedtekter. Dette er ikke en organisasjon. Dersom en funksjonærrolle viser seg hensiktsmessig rent praktisk, skal denne rollen gå på omgang blant medlemmene.
Det finnes en rekke mulige scenarier, hvor f.eks. samfunnets betalingsmidler blir utilgjengelige og hvor samfunnets sosiale og økonomiske sikkerhetsnett slutter å fungere. Samvirkelaget søker å møte disse utfordringene på følgende områder:

PRODUKSJON: Det er ønskelig med mest mulig lokal produksjon av basisvarer og livsnødvendigheter. Samvirkelaget ønsker derfor å knytte til seg lokale produsenter som deler vår visjon. Alle spørsmål rundt salg og distribusjon avgjøres av produsenten.
RESSURSER: Her menes materielle, konkrete ressurser som ikke alle har, men som mange kan får bruk for av og til. Eksempelvis saftkoker, sirkelsag, symaskin og bøker. Gjennom Samvirkelaget skal disse kunne deles, mot en på forhånd avtalt godtgjørelse til eieren.
SALG: I scenariene nevnt over vil det fortsatt være stor variasjon i hvilke goder enkeltpersoner har tilgang til. Har man vært framsynt og lagt seg opp et lager av noe det er knapphet på, eller har man tilgang til andre forsyningslinjer enn de fleste, så kan dette omsettes i nettverket. Godtgjørelse avtales fritt og individuelt mellom selger og kjøper.
KUNNSKAP: Det er ikke en selvfølge at vi alltid vil kunne google oss frem til svarene. Derfor er kunnskap en ressurs av grunnleggende betydning. Samvirkelaget ønsker derfor medlemmer som besitter nyttig kunnskap, praktisk så vel som teoretisk, og som ønsker å dele denne. Eksempler: fermentering, kompostering, stopping av ulltøy, førstehjelp, tegning, musikk, filosofi. Godtgjørelse avtales fritt.
TJENESTER: Alt fra frisør- og massørtjenester til transport og tømrerarbeid. Dette kan omsettes fritt mellom medlemmer av Samvirkelaget etter individuell avtale.
TID: Enkelt sagt at noen stiller opp når det trengs. Samvirkelaget anerkjenner den grunnleggende verdien i storfamilien, og at vi har mistet mye av dette. Derfor ønsker vi at medlemmer av nettverket skal kunne hjelpe hverandre i situasjoner der det trengs. Eksempelvis at noen passer på grønnsakshagen/dyrene/barna mens du er vekkreist på en jobb eller ute og distribuerer produktene dine. Godtgjørelse avtales fritt.
——————–
SPØRSMÅL/UTFORDRINGER som bør utredes:
Plattform: hvordan skal denne være mest mulig tilgjengelig/brukervennlig for medlemmene, og samtidig mest mulig beskyttet fra utenforstående?
Tillit: hvordan sikre i størst mulig grad at vi kan stole på hverandre?
SLUTT.

Et matforråd med god holdbarhet kan være lurt å ha i disse tider. Å investere penger i gull, sølv og andre realverdier er sikkert lurt, men kan du spise gull? Er du sikker på at noen vil gi deg mat i bytte mot ditt gull når hyllene i matbutikken står tomme?

Det som har vært drøftet i denne artikkelen er i stor grad hvordan anarkisme kan tilby en vei rundt ubehageligheter som vil kunne ramme mange.

SAMVIRKELAGET-dokumentet kan lastes ned her (høyreklikk på lenken, og velg «Lagre lenket innhold som…»).

Hjelp oss å spre budskapet!

Kiri og jeg arrangerer demonstrasjoner, lager videoer og artikler for å opplyse og berike dere alle. Vi ønsker å være med å skape det nye og bedre samfunnet, og vi har gjort dette til en sentral del av vårt virke i ekstreme tider. Vi lar alle få gratis tilgang til stoffet vårt, både bloggen, gruppene i sosiale media, og videoene på Bitchute.com. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, trenger vi frivillige donasjoner via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Del gjerne stoffet vårt i sosiale media. Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her. Dere finner oss også på Telegram her.

Reklame