En oppsiktsvekkende undersøkelse konkluderer bl.a. med at korona-fullvaksinerte personer får levetiden dramatisk nedkortet. De uvaksinerte løper ingen risk i denne sammenheng.

Josh Stirling, enn anerkjent forsikringsanalytiker, har sammenholdt offisielle amerikanske og australske helsedata fra den senere tid. Han konkluderer med at koronavaksinerte får redusert levetiden mer og mer for hver injeksjon som tas. Stirling fant også at skader forårsaket av disse injeksjonene ikke synes å opphøre over tid, men vil fortsette videre inn i uoverskuelig framtid.

Fra undersøkelsen framgår det at muligheten for å dø økte med 7 prosent for hver mRNA-dose. De med fem doser var 35 prosent mer tilbøyelig til å dø i 2022 enn i 2021. I følge australske data er gjennomsnittlig levealder for australske menn 80 år, noe som betyr at en fullvaksinert australsk mann på 30 år kan forvente en maksimal levealder på 55 år.

Australske data viste også at antall «overskuddsdødsfall» (‘excess deaths’) i 2022 hadde økt med hele 5162 prosent fra tidligere år. Dersom dette stemmer, er det hinsides alarmerende! Hvorfor i all verden nedsettes det ikke en kommisjon som utreder årsaken til dette fryktinngytende tallet??? Hvilke krefter kontrollerer det offentlige ordskiftet og lager en slik påtatt stillhet? Det eneste meningsbærende er å peke på koronavaksinen som årsaken til slike dystre tall.

Den økte dødeligheten er også et fenomen som utspiller seg blant leger. Denne yrkesgruppen har nemlig vært utsatt for et stort vaksinepress… (Video på 2 min.)

Til slutt er det verdt å poengtere at denne undersøkelsen peker på en trend som gjelder globalt, ikke bare for USA og Australia. Det skal også legges til at undersøkelsens resultater har en preliminær natur, dvs. at de bare representerer det som har blitt avdekket så langt. Det kan derfor hende at situasjonen for de koronavaksinerte viser seg å være betydelig verre enn dette.

Her skal det legges til at jeg verken vet eller har undersøkt hvilke data som er lagt til grunn for undersøkelsen. Er det snakk om «interne forsikringsdata», eller er det basert på opplysninger hentet fra offisielle, nasjonale registre? Jeg vet ikke. Uansett er mitt krystallklare forslag dette: Dropp vaksinen, eller, i det minste, dropp flere doser av den! Og for all del stopp galskapen ved å utsette barn og unge for den! Denne aldersgruppen ville ikke merket noen symptomer overhode dersom de ble smittet med dette angivelige viruset (som – OBS – vitenskapen fortsatt ikke har maktet på påvise at eksisterer!) Vi vet mer enn nok om denne påståtte vaksinen, bl.a. at den ikke virker og er helseskadelig, noe som tilsier at foten skulle vært satt ned ovenfor den for lenge siden (se f.eks. denne artikkelen)!

Kilde: Slay

Hjelp oss å spre budskapet!

Kiri og jeg arrangerer både demonstrasjoner og sammenkomster, pluss at vi lager videoer og artikler.  Alt dette for å opplyse og berike dere alle. Vi ønsker å være med å skape et nytt og bedre samfunn, og vi har gjort dette til en sentral del av vårt virke i ekstreme tider. Vi lar alle få gratis tilgang til stoffet vårt, både bloggen, gruppene i sosiale media, og videoene på Bitchute.com (her, og her). Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, trenger vi frivillige donasjoner via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Del gjerne stoffet vårt i sosiale media. Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her. Dere finner oss også på Telegram her.

Reklame