areJeg refset nylig folkehelseinstituttet (FHI) i en artikkel, men jeg tror sannelig det er på sin plass med mer refs allerede nå. Denne gang dreier saken seg om FHI som sier det er forventet økt smittespredning etter ferien. Dermed ligger det i kortene at de ønsker følge opp med flere kvelende idiot-restriksjoner. Korona-restriksjonene vi har opplevd ble før krisen ansett for å være meningsløse, og uavhengig medisinsk ekspertise har kommet fram til samme konklusjon etter tiltakene så langt! Men før jeg gyver løs på FHI enda en gang, tenker jeg gjøre en oppsummering for ståa vedrørende koronakrisen, SARS-CoV-2 viruset og alle absurditetene de har lyktes i å innbille godtroende nordmenn…

Status for situasjonen: dette har de kommet unna med

Har du lagt merke til en besynderlig kursendring i vår nasjonale politikk over de siste år? For å presisere: Har du lagt merke til at staten, istedenfor å ivareta vår personlige frihet, nå har gått over til ivareta tryggheten vår? Ikke bare det, men når myndigheter hevder de forsøker å trygge folkehelsa med sine smitteverntiltak, innebærer det alltid tap av personlig frihet. Hvis vi tar koronakrisen som et eksempel her, forsøkte myndighetene å innbille oss at folkehelsa var alvorlig truet av viruset og den tilhørende sykdommen. Sannheten er at folkehelsa aldri var truet på noen som helst måte, noe som var godt understøttet av rene tall. Men denne vanvittige påstanden ble likevel brukt til å innføre ødeleggende restriksjoner. Slik ble vår bevegelsesfrihet sterkt innskrenket.

En annen snedig endring i nasjonal helsepolitikk har å gjøre med myndighetenes endring av fokus bort fra sykdommers alvorlighetsgrad til et énsidig fokus på hvor smittsom sykdommene er. Dette fikk vil oppleve til gangs under koronakrisen, da det plutselig ble knekkende likegyldig hvor mange som døde av- og opplevde varige mén etter gjennomgått Covid-19. Det oppstod et eksklusivt fokus på smitte, smitte, smitte, som i sin tur ble brukt til krisemaksimering og innføring av kvelende restriksjoner. Vi har vært en fullstendig absurd tilnærming til folkehelse, og det har vært godt synlig under hele forløpet. Men folk godtok allikevel idiotiet.

En annen absurditet er det faktum at det ble satt likhetstegn mellom smitte og utviklet sykdom. Men dette er to vidt forskjellige ting! Vi har alle mengder av disse proteinene kjent som virus i kroppen, uten at vi blir syk av den grunn. Man kan altså ikke sette likhetstegn mellom smitte og sykdom, men det var nettopp hva de gjorde. På hvilken måte ble dette utnyttet under koronakrisen? Jo, sett at en person skulle slumpe til å dø av kreft, så kunne obduksjonsrapporten likevel hevde «død av Covid-19». Dette har vært gjeldende praksis så fremt avdøde hadde fått påvist koronasmitte innenfor et visst tidsrom før eller etter dødsfallet. På merkelig vis har denne absurditeten fått passere. Hallo alle medisinere der ute, hvor har dere hodet og hjertet deres??! Som følge av dette er antall koronadødsfall trolig ekstremt overdrevet. Ikke bare her til lands, men på verdensbasis. Norge var nemlig langt fra alene om å adoptere denne typen medisinsk malpraksis under koronakrisens forløp, og det gjøres trolig fortsatt.

Til slutt følger den virkelige elefanten i rommet, noe jeg for så vidt har tatt opp tidligere ogsåIngen har noen gang greid å påvise eksistensen av det beryktede koronaviruset! De har faktisk aldri greid å påvise eksistensen av ett eneste virus ved bruk av vanntett vitenskap. I den forbindelse kan jeg nevne at utfordringen til den tyske legen Stefan Lanka nå lever videre på 11. året, hvor Lanka har lovet å betale en dusør på 100 000 euro til den første som greier bevise eksistensen av meslingeviruset(!) Smak litt ekstra på den du… Og her vil kritiske røster garantert forsøke korrigere meg ved å fortelle meg at det fortsatt ikke kan betraktes som bevist at koronaviruset ikke eksisterer. Det må de gjerne innvende, men akkurat i denne sammenheng tror jeg det er på sin plass å gjøre et unntak. Et 30-talls helsedepartementer og statlige institusjoner har blitt bedt om å hoste fram bevis for eksistensen av SARS-CoV-2 (koronaviruset), uten å greie det. Da konkluderer jeg: Siden det ikke lar seg gjøre å påvise viruset, noe som burde vært grei skuring, så er det fordi det ikke eksisterer. Så, bare for å gjøre det helt klinkende klart: Det eksisterer ikke noe som helst virus, verken korona- eller noen annen type!

Dette er måten staten ribber oss for vår selvskrevne frihet…
Kontroll er statens mål, ikke folkelig velferd. Dette er måten staten ribber oss for vår selvskrevne frihet. Statens mål er å kontrollere og dominere, ikke skape folkelig velferd.

Da melder følgende spørsmål seg: Hva er det virustestene egentlig slår ut på? Hva med koronatesten, hva er det de egentlig måler? (Pssst, hvis du nå sier «SARS-CoV-2», så slår jeg… ha, ha). Her har det medisinske kartellet, det vil si de kriminelle kreftene bak skolemedisinen, skapt den perfekte, usynlige fiende i form av virus, for deretter å kunne håve inn enorme mengder penger på tilhørende medisinske tiltak. Hva tror du f.eks. legemiddelindustrien tjener på å kunne injisere en hel befolkning, både friske og syke individer, i stadig nye generasjoner, med meningsløse vaksiner mot virus som ikke eksisterer? La meg si det slik, det er ikke småpenger vi snakker om her.

En annen og mer nylig svindel: apekopper. Trolig dreier dette seg om bivirkninger fra mRNA-injeksjonen mot Covid-19…

FHI lyver og sprer frykt!

På tross av en hevdet kraftig nedgang i antall koronadødsfall i det siste, er FHI nå ute og forbereder nordmenn på nye tiltak. Sitat fra Nettavisen: «Sommerens smittebølge ser ut til å ha passert toppen og smitteveksten er i svak nedgang, men den kan øke igjen når folk kommer hjem fra ferie, ifølge FHI». Mer: «– Situasjonen er fortsatt uforutsigbar, og vi er forberedt på en økning i smitte igjen når befolkningen etter hvert vender tilbake etter sommerferien, sier direktør for smittevern Trygve Ottersen, i en pressemelding.»

Fra samme artikkel i Nettavisen framgår det at FHI fortsatt promoterer den katastrofale vaksinen mot Covid-19: «Fremover er det viktig at personer over 75 år og sykehjemsbeboere tar en fjerde dose med koronavaksine. Disse gruppene skal få tilbud om vaksine i kommunen de bor i.» Som om ikke ekspertisen ved FHI nå har skjønt at koronavaksinen er en medisinsk katastrofe. Men, det er vel slik at jo fortere de eldste åker under torva, jo færre pensjonsutbetalinger blir det.

La meg til slutt gjenta spørsmålet i overskriften: Når tenker Kari og Ola å sette ned foten for myndigheters åpenbare trakassering av befolkningen? Det har skjedd en fusjon mellom stat og industri, også kjent som moderne fascisme, og endring vil ikke kunne skje før vi sier nei og rydder opp i galskapen. Vil det skje? Det er opp til oss, dvs. slike som DEG. Og meg.

Hans Fredrik Marthinussen, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, mener helseminister Kjerkol burde vært stilt for riksrett basert på de ødeleggende smitteverntiltakene under koronakrisen. Bravo!

Hjelp oss å spre budskapet!

Kiri og jeg arrangerer demonstrasjoner, lager videoer og artikler for å opplyse og berike dere alle. Vi går i bresjen for et nytt og bedre samfunn, og vi har gjort dette til en sentral del av vår gjerning i ekstreme tider. Vi lar alle få gratis tilgang til stoffet vårt, både bloggen, gruppene i sosiale media, og videoene på Bitchute.com. Del gjerne dette i sosiale media. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, trenger vi også frivillige donasjoner via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Reklame