areAssisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er ute i Dagbladet i dag, fredag 12. august 2022, hvor han advarer mot en kommende korona-smittebølge i høst. Han mener smitten vil øke igjen når hverdagen er tilbake, fordi vi da har mer kontakt med hverandre. Videre sier Nakstad – sitat – men fordi de mest utsatte over 65 år nå tilbys en oppfriskningsdose, er det ikke sikkert at vi får en ny stor bølge av innleggelser tidlig i høst. De fleste vil fortsatt være godt beskyttet mot alvorlig sykdom, så lenge viruset ikke endrer egenskaper totalt – sitat slutt.  En melding fra FHI går i samme tralten, hvor det snakkes om nye, mulige «varianter» og påfølgende økt smittespredning. 

Se opp for at Nakstads «store bekymring» viser seg å bli en realitet, nemlig at viruset endrer egenskaper totalt. Og at denne varianten, DENNE varianten, smitter sjeldent mye. Så blir det vel behov for enda harskere nød-lovgivning med påfølgende lockdown da? Ja, og kanskje også en ny og «forbedret» vaksine ligger i kortene? (Er den kanskje allerede ferdig laget på bakrommet hos Pfizer?) Den vil trolig «virke EKSEPSJONELT bra», akkurat slik det ble hevdet om den mRNA-baserte fiaskovaksinen tidlig under koronakrisen. Kanskje den nye vaksinen er så til de grader effektiv, at den rett og slett bare må TVINGES på befolkningen? I den forbindelse ville det selvfølgelig lette logistikken betraktelig om man innførte vaksinepass-app og digital overvåkning… Stønn!

Hva er rasjonelle og logiske innvendinger mot denne alarmismen fra Nakstad? Jo, her er tre innvendinger som hver for seg er fellende ovenfor denne evig pågående smittevern-svindelen. De er som følger:

1) Regjeringen mener det er viktigere å ivareta befolkningens trygghet enn dens frihet. Det er grunnleggende feil. Frihet skal ha prioritet over alt annet. Uttrykket «give me freedom or give me death» er ikke fisket fra tom luft..

2) Myndigheter fokuserer énsidig på smittespredning, og ignorerer hvor vidt sykdommen er alvorlig nok til å utgjøre et folkehelseproblem. Absurd!

3) Det finnes ikke noe virus! Fakta er at de aldri har greid å bruke vitenskap til å bevise eksistensen av ett eneste virus. En hel rekke nasjonale forvaltningsorganer og helsedepartementer har blitt bedt om å hoste opp bevis for eksistensen av virus, men det er helt stille. Ingenting skjer. Og da konkluderer jeg at mangelen på respons skyldes at de ikke har noe bevis. Og at mangelen på bevis skyldes at virus egentlig ikke finnes. «Virus» er egentlig produkter fra cellenes egen metabolisme, men dette har legemiddelkartellet presentert som inntrengere utenfra. Dette har vært den perfekte fiende å presentere for menneskeheten, fordi virus er usynlig og kan lure over alt. Inkludert på eller i kroppen til de du er aller mest glad i. «Derfor må man ha på munnbind og holde distanse» (not!). Slik brytes mellommenneskelige bånd, og slik skapes frykt og irrasjonalitet. Mennesker som lever i en fryktboble som dette, og det dreier seg om MANGE, er lette å lede.

Jeg merker meg også at de guffer på med alt de har av skyts nå. De mobiliserer absolutt alle gangbare virus på én gang, både korona, apekopper og LayV. Og ute i kulissene har de jo et trumfess i viruset ned det aller største fryktpotensialet, nemlig ebola-typen kalt marburgvirus. Er planen å fullstendig lamme oss med frykt? Er det derfor de kaster alt de har mot oss nå? Eller er de desperate fordi de skjønner at folk er i ferd med å våkne? Sprer de sykdomsfremkallende ting via de forskjellige vaksinene, bare for deretter å si at de vaksinerte har fått Covid-19, apekopper etc.? (Så får dere ha meg unnskyldt nok en gang for at jeg ble nødt til å snakke om fantasien kjent som «virus»…).

Ubehagelige fakta

Over halvparten av den norske befolkningen har nå fått minst tre doser koronavaksine. Fjerde dose gis i skrivende stund til eldre over 65, mens 21 prosent av de over 75 allerede har fått den fjerde dosen. Og dette for en sykdom som ALDRI har utgjort noe folkehelseproblem. (Smitteverntiltakene, derimot, har vært sjeldent ødeleggende).

Hvis myndighetene lykkes med å skape nytt smittevernshysteri til høsten, vil trolig hauger av nordmenn ta åtet og gå for å få sin neste injeksjon…

I den forbindelse vil jeg minne på om at amerikanske forsikringsselskap melder om plutselig 50 prosent økning i antall dødsfall. Mengden nøytraliserende antistoffer går også kraftig ned hos de koronavaksinerte, slik at de rammes av et fenomen kalt antistoffavhengig forsterkning. Det innebærer at en koronainfeksjon vil arte seg mye sterkere og mer alvorlig hos de vaksinerte, nettopp fordi de lot seg vaksinere. (Rent teoretisk er mekanismen her at viruset får mye lettere innpass i cellene hos de vaksinerte, og vil dermed øke radikalt i antall. Men siden eksistensen av virus er udokumentert, er det vanskelig å vite hva som egentlig skjer i forbindelse med såkalt antistoffavhengig forsterkning).

David Bauer, gruppeleder ved laboratoriet Bauer Lab ved Francis Crick Institute, forteller her hvordan Pfizers mRNA-vaksine mot Covid-19 svekker immunforsvaret

Hjelp oss å spre budskapet!

Kiri og jeg arrangerer demonstrasjoner, lager videoer og artikler for å opplyse og berike dere alle. Vi går i bresjen for et nytt og bedre samfunn, og vi har gjort dette til en sentral del av vårt virke i ekstreme tider. Vi lar alle få gratis tilgang til stoffet vårt, både bloggen, gruppene i sosiale media, og videoene på Bitchute.com. Hvis du vil hjelpe å holde oss gående, trenger vi også frivillige donasjoner via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Del gjerne stoffet vårt i sosiale media. Hjertelig takk! 🙂 hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Reklame